W niektórych okolicznościach można rozwiązać sprawę przed zakończeniem procesu

  • Redakcja
  • 3 listopada, 2020
  • Możliwość komentowania W niektórych okolicznościach można rozwiązać sprawę przed zakończeniem procesu została wyłączona

Chociaż często wydaje się, że poważne sprawy są rozwiązywane w stosunkowo krótkim czasie, w rzeczywistości sprawa może potencjalnie być prowadzona przez system sądowy przez lata.

Każda strona musi poświęcić trochę czasu na zbadanie faktów i dowodów sprawy i określenie prawa, które jej dotyczy. Wstępne dokumenty są składane w sądzie na kilka miesięcy przed rozpoczęciem procesu. Cały ten czas daje stronom możliwość podjęcia negocjacji ugodowych na drodze mediacji. Proces sądowy może być długi i kosztowny. Większość ludzi nie składa pozwu tylko dla dreszczyku emocji na sali sądowej. Zamiast tego ludzie składają pozew, ponieważ czują, że zostali w jakiś sposób pokrzywdzeni i nie mogą samodzielnie znaleźć odpowiedniego rozwiązania swojej sytuacji. Rozstrzygnięcie sprawy na drodze mediacji może być sposobem na uniknięcie kosztów procesu sądowego, przy jednoczesnym uzyskaniu odszkodowania za popełnioną krzywdę. W niektórych okolicznościach można rozwiązać sprawę przed zakończeniem procesu

W przypadku stron oskarżonych polubowne załatwienie sprawy może również wyeliminować koszty procesu, a także może być sposobem na uniknięcie ryzyka potencjalnie większych problemów po zapadnięciu wyroku sądowego.

Procedura procesowania się na sali sądowej nie jest niezbędna do osiągnięcia ugody, chociaż czasami może to przyspieszyć proces zakończenia sprawy, kiedy nie ma możliwości osiągnięcia porozumienia z drugą stroną. Procedura na sali sądowej zapewnia dwóm stronom sporu formalny, zorganizowany sposób wymiany informacji. Adwokaci mogą doradzać obu stronom w zakresie przysługujących im praw, a prawnik sprawy karne capital legal z pewnością pomoże w procesie sądowym. Jeżeli koszt ugody jest niższy niż koszt i ryzyko związane z procesem, strony mogą być skłonne do zawarcia ugody poza salą sądową. Jedna strona zazwyczaj pisze do drugiej wezwanie lub list ofertowy, w którym przedstawia mocne i słabe strony sprawy, kalkulację prawdopodobnych szkód i proponowaną kwotę ugody. Następnie obie strony rozpoczynają negocjacje i przy odrobinie szczęścia rozwiązują sprawę przed rozpoczęciem procesu.