Podstawowe informacje związane z jaskrą

Ludzki wzrok to bardzo ważny zmysł, który pozwala ludziom widzieć wszystko co ich otacza.

Niestety oczy mogą ulec różnym chorobom, a także mogą pojawić się ich liczne wady i dolegliwości. Do grona chorób mogących nieodwracalnie doprowadzić do uszkodzenia wzroku, zalicza się jaskra. W tym przypadku kluczową kwestią jest wykonywanie regularnych badań u specjalistów, ponieważ choroba taka może nie dawać żadnych objawów przez dłuższy okres. Szczególnie powinny badać się osoby mające krewnych cierpiących z powodu tego schorzenia. Ludzie tacy są bowiem obciążeni genetycznie.

Podstawowe informacje związane z jaskrą

Jaskra – kluczowe informacje

Jaskra to choroba, która powoduje przewlekłe uszkodzenie nerwu wzrokowego. Innymi słowy dochodzi do uszkodzenia struktury anatomicznej odpowiedzialnej za prawidłowe przekazywanie obrazu do mózgu człowieka. Jaskra to choroba rozwijająca się w wyniku zwiększenia ciśnienia wewnątrz gałek ocznych. Oczywiście schorzenie to może dotykać również osób posiadających prawidłowe ciśnienie. W związku z tym istotne są regularne badania kontrolne pozwalające na wykrycie choroby odpowiednio wcześnie, gdy jeszcze nie wyrządza ona szkód.

Podczas rutynowej kontroli, lekarz specjalista określa ryzyko rozwoju jaskry. W czasie badania stosuje się specjalne soczewki, które pozwalają na ocenę tego w jakim stanie jest dno oka. Poza tym przeprowadzany jest nowoczesny i precyzyjny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Pomiarowi podlega też grubość nerwu wzrokowego, która jest następnie porównywana z wartościami określającymi normę. Takie zadania wykonują wykwalifikowani i doświadczeni oraz odpowiednio wyposażeni okuliści.

Trzeba pamiętać, że działania lekarzy obejmują jedynie zahamowanie dalszego postępowania choroby, dlatego tak kluczowe są regularne badania nakierowane na wczesne wykrycie tego schorzenia. Profesjonalni specjaliści wiedzą jak postępować z jaskrą i innymi chorobami oczu u dorosłych pacjentów, a także dzieci. Takich specjalistów można znaleźć on-line na przykład za pomocą hasła okulista dziecięcy łomianki wpisywanego w wyszukiwarce internetowej.