Chwasty w buraku cukrowym

Herbicydy bardzo skutecznie zwalczają chwasty nawet w sytuacjach, gdy metody ręczne i mechaniczne nie mają zastosowania.

Na przykład ręczne lub mechaniczne odchwaszczanie jest opóźnione w mokrej glebie, ale herbicydy mogą być skutecznie stosowane do zwalczania chwastów. Herbicydy zmniejszają koszty i trud w zwalczaniu chwastów w rolnictwie i ogrodnictwie, zwiększając szanse na uzyskanie wysokiej jakości plonów.

Chwasty w buraku cukrowym

Jakie gatunki chwastów występują w plonach buraka cukrowego

Wielokrotne stosowanie tego samego herbicydu na polu uprawnym jest główną przyczyną rozwoju odporności chwastów na herbicydy. Problem ten można łatwo przezwyciężyć przez rotację herbicydów o różnym sposobie działania lub przez zastosowanie mieszanin herbicydów, które umożliwiają zwalczanie chwastów o szerokim spektrum działania. Zatem wybór herbicydów o różnym sposobie działania i ich rotacja w zwalczaniu chwastów w różnych porach roku może być skutecznym sposobem na przezwyciężanie problemów z odpornością chwastów na herbicydy.

Stosowanie herbicydów jako środków przedsiewnych i przedwschodowych może zwalczać chwasty przed ich wschodem z gleby, dzięki czemu uprawa buraka cukrowego może kiełkować i rosnąć w środowisku wolnym od chwastów lub przy minimalnej konkurencji ze strony chwastów. W uprawach rozsiewanych i wąsko rozstawionych środki chwastobójcze okazują się bardzo skuteczne w dosięganiu każdego chwastu. W uprawach szeroko rozstawionych herbicydy w przeciwieństwie do metod mechanicznych docierają do wszystkich miejsc i zwalczają chwasty.

Plonom buraka cukrowego zagraża kilkadziesiąt gatunków chwastów. Do najbardziej rozpowszechnionych w naszym kraju chwastów należą włośnica sina i zielona, komosa biała, perz, chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, przytulia czepna oraz szarłat szorstki. O opryskach herbicydowych, które stosowane są do zwalczania tych chwastów, możemy przeczytać na stronie https://zwalczamychwasty.pl/najgrozniejsze-chwasty-w-buraku-cukrowym/. Im wcześniej zauważymy obecność chwastów na polu i rozpoczniemy zabiegi herbicydowe, tym większa szansa na pozbycie się chwastów i uzyskanie zadowalających plonów buraka cukrowego.